VERKSTEDET - prisliste

VOSS PARAGLIDER SERVICE har reparert glidere og solgt paraglidere og utstyr på Voss siden 2004. Jeg har opplæring fra paragliderverkstedet til Firebird i Tyskland, og fører originalt line- og duk-material for å kunne reparere de fleste modeller på markedet i dag. På verkstedet har jeg også verktøy for å kunne utføre nødvendige kontroller på paraglidere og speedridere.

NB: Ta alltid kontakt før du sender inn utstyr til Voss Paraglider Service (i tilfelle jeg er bortreist). Ved forsendelse av glider eller utstyr kommer porto i tillegg til de oppgitte prisene.

Liner
SymaskinP1020057
Porositet-L

De fleste produsenter anbefaler kontroll av paraglideren etter to år eller etter 100 timer flytid (det som kommer først). På glidere jeg får inn til kontroll, finner jeg som regel:
– skade på bæreliner. Dette skjer gradvis ved normalt bruk, og en kontroll av linene og bytte av skadde liner anbefales jevnlig.
– slitte styreliner. Disse bør byttes regelmessig.
– glideren er ute av trim. Baklinene krymper, og glideren starter dårligere og flyr med for stor angrepsvinkel. Dette kan justeres (trim tuning).
En porøsitetsmåling av duken anbefales for å følge aldringsstatus på glideren.

LINER

PRIS/STK, inkl. moms
(med forbehold om prisendringer)

NB:  Om du sender inn en vinge til Voss Paraglider Service, så husk å legge ved et ark med eksakt beskrivelse av hvilke liner det gjelder. Merk gjerne de skadde linene med teip.

Jeg har mere enn 150 ulike linekvaliteter på lager, i kevlar og dyneema, fra de største lineprodusentene i Europa. Disse dekker de fleste glidere på markedet i dag. Men det kan hende jeg ikke har akkurat den linefargen du ønsker. Ved bestilling av 5 eller flere liner reduseres prisen med 50 kroner per line.

Stamline (hovedbæreline nederst) med strømpe

300 kr

Stamline (hovedbæreline nederst) uten strømpe

300 kr

Galleri-line (topp/mellomline) med strømpe

250 kr

Galleri-line (topp/mellomline) uten strømpe

300 kr

Hovedstyreline/bremseline. Per par.

300 kr

Montering av line. Ved monering av 3 eller flere liner går prisen ned til 50kr per line.

100 kr

REPARASJONER

NB: Om du sender en vinge til Voss Paraglider Service, så husk å legge ved et ark som beskriver hva skaden(e) er, hvor de(n) sitter og hva du vil jeg skal gjøre. Merk gjerne med teip på glideren hvor skadene sitter.

Skade på duk i glider repareres på timebasis. Tidsforbruket varierer mye etter hvor på glideren skaden er, og en liten skade kan derfor være mere kostbar om den sitter vanskelig til. En typisk 30-40cm revne i underduken i et linefeste vil normalt koste  1000 – 2000 kroner. Ved riktig store skader hvor hele panel må utskiftes vil glideren måtte sendes til verksted i Europa, og det vil påløpe betydelige frakt- ekspedisjons- og fortollingsutgifter.

SJEKK/KONTROLL

PRIS, inkl moms

NB: Om du sender inn en vinge til Voss Paraglider Service for kontroll, så husk å legge ved en bestilling av hva du øsker å få gjort.

Kjøp aldri en brukt paraglider uten å vite om dukens porøsitet er ok! Slitte liner og revner i duk kan fikses, men er duken blitt porøs (lekk), er den farlig å fly og kan ikke repareres. Jeg har utstyr for fysiske målinger på liner og duk for å kontrollere om glideren tilfredstiller produsentens krav.

Prisen på enkelt-tjenester går ned ved bestilling av to eller flere tjenester.

Pårøsitetsmåling
Mål på hvor tett duken er. Tre punkter på overduk i fronten og ett punkt i underduk, front.

400 kr

Styrkekontroll av duk
Styrkekontroll av duken anbefales kun på gamle og svært slitte glidere.

600 kr

Kontroll av paraglider (duk) for skader
Vingekontroll omfatter en grundig og fullstendig visuell sjekk av overduk, underduk, cellevegger, celleåpninger og linefester. Pris for evetuell reparasjon kommer i tillegg.

800 kr

Kontroll av speedrider (duk) for skader
Vingekontroll omfatter en grundig og fullstendig visuell sjekk av overduk, underduk, cellevegger i fronten, celleåpninger og linefester. Pris for evetuell reparasjon kommer i tillegg.

600 kr

Kontroll av liner for skader.
Ved en kontroll av linene for skader blir alle linene sjekket enkeltvis, både visuelt og fysisk.
Merk: Erstatning av skadde liner er ikke inkludert i prisen.

500 kr

Kontroll av linesymmetri
Kontroll av linesymmetri er en sammenligning av linelengder på høyre mot venstre side av glideren for å oppdage eventuelle enkeltliner som er feil.

450 kr

Enkel kontroll av trim
Lasermåling av en linegruppe A, B, C, D i senter av glideren for å oppdage eventuell forandring av linelengder (endra trim). Forutsetter tilgang til gliderens linetabell.

500 kr

Fullstendig linelengdemåling av PG, med justeringer
Lasermåling av alle linene på glideren for å oppdage eventuelle endringer av linelengder. Justering av linelengder til innenfor +/- 15 mm ved looping dersom mulig. Nye liner ikke inkludert. Forutsetter tilgang til gliderens linetabell.

1800 kr

Tilstandskontroll paraglider
Sjekk av glideren med skriftlig rapport. Omfatter porøsitetsmåling, kontroll av duk, celleåpninger, linefester, liner og raiser for skader, kontroll av linesymmetri og enkel kontroll av trim i senter ved lasermåling av A, B, C og D-liner. (forutsetter tilgang til gliderens linetabell). Eventuelle reparasjoner eller nye liner er ikke inkludert.

1800 kr

Tilstandskontroll paraglider, med fullstendig linelengdemåling og evt justering av trim
Full kontroll av glideren med skriftlig rapport. Omfatter porøsitetsmåling, kontroll av duk liner og raiser for skader, kontroll av linesymmetri, lasermåling av alle liner med justering av linelengder til innenfor +/- 15 mm ved looping dersom mulig (forutsetter tilgang til gliderens linetabell). Eventuelle reparasjoner eller nye liner er ikke inkludert.

2800 kr

Tilstandskontroll speerider
Komplett sjekk av glideren med skriftlig rapport. Omfatter porøsitetsmåling, kontroll av duk, liner og raiser for skader, kontroll av linesymmetri, kontroll av trim (forutsetter tilgang til produsentens linetabell).

1400 kr

NØDSKJERMOMPAKK

PRIS, inkl moms

Nødskjermer som leveres inn for pakking blir luftet og tørket i minimum 12 timer. Regn derfor med minst et par døgn for denne tjenesten. Har nødskjermen blitt fuktig, bør den alltid taes ut, tørkes og pakkes om. Pass på at nødskjermen blir montert forskriftsmessig i selen. Feil montering kan føre til at nødskjermen ikke lar seg løse ut.

Rundkalott, med pakkeløkker

600 kr

Rundkalott, uten pakkeløkker

800 kr

Tandemskjerm

1000 kr

Firkanstskjerm

800 kr

Rogallo

pakkes ikke

Voss Paraglider Service garanterer din anonymitet i forbindelse med skade på utstyr. Men jeg oppfordrer alle til å sende inn skade- eller hendelses-rapport der det er aktuelt. Ulykkesrapportering er et dugnadsprosjekt vi støtter så andre kan lære av våres feil.