LINER

Når liner skades, er det ofte ødeleggelsen av den beskyttende strømpa som er mest iøynefallende. Men er strømpa skada, er det også svekkelse av det bærende kjernematerialet, og hele lina må byttes.

NB: vær obs på at nødløsning med å knyte sammen ei avrevet line gir både ei for kort line og svært redusert bruddstyrke.

Bytte line selv eller sende glideren til Voss Paraglider Service?

Å bytte ei skada line er noe man kan gjøre selv, om man er komfortabel med det. Linene er tredd inn i hverandre, og det er ingen behov for å knyte (annet enn bremselina til håndtaket). Man åpner karabinen på raiseren og hekter av linene oppover mot skjermen. Pass på å tre linene riktig tilbake.

Informasjon som jeg trenger for å lage lina og sende til deg er følgende:

– ditt navn og adresse
– glidermodell, eks Ozone Rush5
– gliderstørrelse, eks L
– linens id-nummer, eks a4 (vær nøye med små eller store bokstaver)
– linefarge (er ikke alltid oppgitt i linetabellene jeg bruker)

Linens id-nummer finner du fra produsentenes linediagram, i manualen som fulgte med vingen eller på produsentenes hjemmeside. Her er hver enkelt line gitt et identifiseringsnummer, som regel med 1 i senter av vingen og økende utover mot vingetippen, og a, b, c og d etter hvilken linegruppe.

Jeg anbefaler lagre på mobilen (eller printe ut) linediagrammet for din vinge. Eksempel på linediagram for Ozone Buzz Z6:

Stemmer linelengden?

Linelengdene på din glider vil endre seg over tid (som regel krympe). Jeg vil produsere linene etter de opprinnelige lengdene som da glideren var ny. Det kan derfor være forskjell på min line og den tilsvarende på den brukte glideren. For de korte topp og mellomliner utgjør dette som regel lite, men ofte mere på de lange stamlinene. Er ei ny stamline betydelig lengre enn den tilsvarende gamle lina, kan den nye lina loopes inn med ekstra løkke i karabinen inntil den krymper inn som de andre, og deretter loopes tilbake. Dette skjer normalt etter 25-50 timer flytid.

Merk:
– Skadde liner endrer lengde, og dens lengde kan derfor ikke brukes som mal for å lage ei ny line.
– Skal linelengden måles på glideren, må man måle på tilsvarende uskadde line på gliderens andre halvdel.
– Linelengder måles ved en kraft tilsvarende 50 Newton. Man trenger et skikkelig oppsett for å måle lengder nøyaktig.
– Linelengder målt av piloter på egenhånd blir sjeldent nøyaktig!

Bytte liner hos Voss Paraglider Service

Er du i tvil om hvordan du skal bytte line selv, sender du vingen til meg. Husk å spesifisere eksakt hvilke liner det gjelder på et ark sammen med glideren. Merk gjerne de skadde linene med farga teip.

Er du usikker på tilstanden til linene på skjermen, kan du be om en linesjekk for å identifisere skader. Linene vil hele tiden bli utsatt for mindre eller større skader og svekkelser gjennom gliderens levetid. Skadene er ikke alltid så lett å oppdage, for noen ganger kan kjernen være skada uten at det synes på den beskyttende, utvendige strømpa. Jeg anbefaler derfor å sende glideren inn for linesjekk med jevne mellomrom. Da vil jeg foreta en fysisk kontroll av alle liner og bytte de linene som ikke er i forskriftsmessig stand. (Nye liner er ikke inkludert i prisen for linesjekk.)

om liner og linematerialer

En paraglider vil ha omkring 100 liner, av forskjellig lengde, tykkelse (bruddstyrke) eller materiale – på hver halvdel. En speedrider ca halvparten. Linene har som regel aramid (ligner kevlar) eller dyneema som bærende materiale.

Aramid og dyneema er omtrent like sterke materialer i utgangspunktet, men har litt forskjellige egenskaper når det gjelder lengdebestandighet, smidighet og holdbarhet. For å beskytte linene mot UV-stråling og mekanisk slitasje, kan linene ha ei strømpe av for eksempel polypropylen utenpå den bærende delen. Denne strømpen har ingen bidrag til linenes styrke, og gir økt luftmotstand. Både dyneema og aramid kan endre lengde over tid slik at gliderens trim forandres. Dette bør kontrolleres jevnlig.

Ren dynema er kritthvitt mens ren aramid er stråfarga. Både dynema og aramid lar seg til en viss grad farge, mens strømpe av polypropylen eller annet kunstoff kan ha sterke farger. Det vanligste er å ha A-liner røde, B-liner gule, C-liner grønne og D-liner blå.

Paragliderprodusentene vil velge linemateriale for hver modell som regel i en miks av aramid, dyneema, tjukke og tynne liner, med strømpe eller uten strømpe, etter hvor på glideren lina brukes og hva slags bruk glideren er designa for. Konkurranseglidere har ekstra tynne liner uten strømpe, for minimal luftmotstand og maksimal ytelse. Konsekvensen er at konkurransepilotene gjerne må sjekke trim flere ganger hver sesong og bytte liner  hvert år. Lettvektsvinger, C- og noen B-vinger har også stort sett liner uten strømper, men holder bedre da de er kraftigere dimensjonert. De fleste allround-vinger i klasse B har som regel en miks av materialtyper, med og uten strømpe, og kan ved bra stell gjerne holde i 2-300 timer eller mere før de trenger bytte på grunn av slitasje. A-vinger og speedridere har som regel spesielt kraftig dimensjonerte liner som styrkemessig kan holde enda lengre. Felles for alle er at linelengdene endres med bruken, og får mindre eller større skader ved normalt bruk. De bør derfor kontrolleres regelmessig.