REPARASJONER

Paragliderne er laga av svært robuste materialer, og dimensjonert for 6-8 ganger maksvekten for glideren når den er ny. Men det forutsetter normal, jevn belastning som under ordinær flyving. Skader oppstår når man av en eller annen grunn får en punktbelastning.

Skade på duk i glider repareres på timebasis. Tidsforbruket varierer mye etter hvor på glideren skaden er, og en liten skade kan derfor være mere kostbar om den sitter vanskelig til. En stor del av arbeidet er forsiktig demontering av glideren uten å skade omkringliggende duk før jeg kan begynne å sy, og det varierer hvor mye som må demonteres for å komme til. En typisk 30-40cm revne i underduken i et linefeste vil normalt koste 1000-2000 kroner.

Celleåpningene og linefestene er områder på glideren som utsettes for de største kreftene. Her er det spesielt viktig å sjekke glideren nøye for skader. Alle reparsjoner i disse områdene bør inkludere sying. Teiping regnes ikke som tilstrekkelig. Merk at en midlertidig reparasjon med teiping medfører lim på duken som vanskeliggjør sying etterpå. Reparasjonen blir da mere omfattende og dyrere fordi mere duk må erstattes.

Ved riktig store skader hvor hele panel må utskiftes vil glideren måtte sendes til verksted i Europa, og det vil påløpe betydelige frakt- ekspedisjons- og fortollingsutgifter. 

VANLIGE SKJERMSKADER:

 – Revne i linefeste

Ved punktbelastning fra ei line, for eksempel ved en trelanding, eller startforsøk i sterk vind der ei line hekter i bakken og får stor belastning, kan lina ryke eller duken revner i celleveggen. Denne skaden repareres ved at man setter inn et nytt stykke duk i det skadde området, og syr det inn i celleveggen.

MERK: Teiping regnes ikke som tilstrekkelig!

 – Revne i vingetipp

En revne i vingetippen skjer gjerne når piloten feilberegner en landing og kommer for nær en hindring han hekter i, eller blir dragga i sterk vind. Disse skadene kan være tidkrevende å reparere hvis de går over flere paneler. Små skader kan teipes om det ikke er ved et linefeste.

 – Spileskade

Spileskade oppstår på grunn av at spilene i gliderens forkant kan lage en hard kant som skader overduken når den berører bakken. Det er særlig vinger som groundhandles mye (speedrider-, acro- og freestyle-vinger) jeg ser disse skadene på, men også på vanlige glidere som har blitt groundhandla på hardt underlag. Betong og asfalt kan virke som sandpapir på duken. Også når du pakker vingen! Repareres ved teiping + søm.

Bilde nederst: reparert spileskade

 – Revne i overduk, bakkant

Revne i gliderens bakkant skjer gjerne ved start i litt vind på et underlag av skarpe steiner. Når startvinden er så sterk at vingen røskes opp, og man må følge med litt bakover, kan et underlag med skarpe kanter kutte overduken. Om skaden er kun på overduken, og ikke spesielt stor, kan dette ofte teipes siden kreftene ikke er spesielt store her under normal flyving.

 – Revne i celleåpningen

Disse skadene oppstår ofte ved at man hekter celleåpningen i en hindring, som ved trelanding eller dragging. Celleåpningen er et område på glideren som utsettes for relativt store krefter, og reparasjoner bør inkludere sying.Teiping regnes ikke som tilstrekkelig.

 – Småkutt i overduken

Punkteringer og småkutt i overduken skyldes ofte at man legger glideren over et gjerde elle lignende. Piggtrådgjerder i startens bakkant er årsak til mange slike skader. Disse skadene kan ofte teipes, om de ikke sitter for nært celleveggen.

Teiping
Ved mindre punkteringer og kutt i duken opp til 5 cm i områder uten spesiell belastning kan glideren repareres med ripstop-teip. Dette er en teip laget av samme materiale som duken i glideren, med svært kraftig lim. Sørg for at lappen går minimum 2 cm utenfor det skada området.

NB: revner i linefester og celleåpningen bør ikke teipes. Her utsettes glideren for store krefter, og krever alltid en robust reparasjon med sying.

Ta alltid kontakt før du sender en vinge for reparasjon. Husk å legge ved et ark med beskrivelse av skaden, hvor på vingen den er, og hva du ønsker jeg skal gjøre. Normalt vil en reparasjon være utført på 14 dager, om jeg ikke er ute og reiser.