SJEKK/KONTROLL av glider

Å få utført service på en paraglider burde være minst like selvfølgelig som å få utført service på en bil. I Tyskland er det påbudt med service av glideren annenhvert år, og de fleste produsentene sier at en glider bør kontrolleres hver 100 timer eller 2 år (det som kommer først). Liner og duk endrer seg ved bruk, med den konsekvens at en glider som opprinnelig var en B-glider i verste fall kan få egenskaper som en C eller D-vinge.

PORØSITETSMÅLER

Porøsitetsmåling (egentlig permeabilitetsmåling) gir et mål på hvor tett duken er.

Jeg fraråder alle å kjøpe en brukt paraglider om det ikke foreligger dokumentert, fersk porøsitetsmåling. Liner kan byttes og skader på duken kan fikses på en paraglider, men er duken blitt lekk og ikke klarer å opprettholde en nødvendig trykkforskjell, kan den ikke flyes sikkert og heller ikke repareres. En svært billig paraglider er ofte bortkasta penger. Ikke kjøp katta i sekken!

Paragliderduken har et syltynt belegg av polyuretan som skal gjøre den lufttett. Etter en tids bruk svekkes denne membranen, og duken begynner å lekke luft. Noen ganger kan man observere at belegget er i ferd med å løsne, om man studerer nøye. Det kommer luft mellom belegget og duken, og vi får hvite felter. Skadene vil tilslutt føre til at en glider endrer steileegenskapene og slutter å fly som den skal. Du merker det ofte først ved at startegenskapene blir dårligere.

 

SKADA DUKBELEGG

Porøsitetsmåling gir et mål på hvor tett duken er ved at 250 cc luft suges gjennom et areal på  38,5 cm2 ved konstant trykk på 10 mBar , og man tar tiden for dette. Dette er ikke skadelig for duken da trykket er lavt. Er duken tett tar det lang tid, mens når duken er dårlig går det fort.

Målingene utføres på paragliderens overduk i fronten i senter, høyre side, venstre side og på underduk front. Ved lave målinger utføres minst 3 parallelLe målinger på hvert punkt.

Paragliderprodusentene operer normalt med en grense på 10 – 20 sekunder for når en glider ikke bør flyes.

Jeg operer etter følgende anbefalinger:
Ny duk vil vise >350 sekunder
Normale verdier for en brukt glider: 300 – 100 sekunder
En godt brukt og slitt glider: 100-50 sekunder
En glider som snart må kasseres: 50-20 sekunder. Denne bør glideren følges opp nøye. Kategoriseres som ”ikke salgbar”
Kassering: < 20 sekunder

Selv om dagens duk-kvaliteter er mye mer holdbare enn tidligere, kan en paraglider som er tatt dårlig vare på bli porøs på kort tid. I verste fall kun i løpet av noen måneder, uten at det er opplagte synlige tegn på duken.

Styrkekontroll av duk
Duken i paraglideren er laga av ripstop nylon, og svært sterk i ny tilstand. Men paragliderduken vil, som mange andre materialer, svekkes av UV-stråling. Ved flyving i rolig luft er kreftene godt fordelt på glideren, men ekstremsituasjoner ved store innklapp og kollapser kan glideren utsettes for ponktbelastninger som kan være kritiske om duken er svekket.

Styrkekontroll av duken er en destruktiv operasjon som innebærer punktering med ei nål i gliderens duk. Hullet blir lappet etterpå. Siden svekkelse av dukstyrke normalt kun er et problem på svært godt brukte vinger, anbefaler jeg ikke denne testen på nyere og tilsynelatende friske vinger.

STYRKETEST AV DUK

Kontroll av vinge for skader
Vingekontroll omfatter en grundig og fullstendig visuell sjekk av overduk, underduk, cellevegger, celleåpninger og linefester. Det er særlig skader/revner der glideren utsettes for størst krefter som er kritisk, som celleåpninger og linefester. Dette er en omfattende og tidkrevende operasjon som inngår i tilstandskontrollen, men kan også bestilles enkeltvis. Pris for evetuell reparasjon kommer i tillegg.

Kontroll av liner for skader
Mens avrevne liner og liner med skadde strømper er enkelt å oppdage, kan liner med strømpe ha skade i den bærende kjernen, uten ytre synlige tegn på strømpen. Ved en kontroll av linene for skader blir alle linene sjekket enkeltvis, både visuelt og fysisk.

Erstatning av skadde liner kommer i tillegg.

Kontroll av linesymmetri
Opplever du at glideren din flyr skeivt? Kontroll av linesymmetri utføres for å oppdage eventuelle feil ved enkeltliner, eller ulike lengder mellom høyre og venstre side.  En paraglider kan være skeivt belasta over tid fordi man for eksempel har skrudd eller SAT-a mye mer den ene veien enn den andre og på den måten belasta glideren ulikt. Da kan liner og duk ha blitt strukket.

Kontroll av gliderens trim (relativ linelengde)
Sammenligning av linelengder fra linegruppene A-B-C-D for å se om glideren har fått feil trim på grunn av linestrekkeing eller linekrymp. Dette er ikke en eksakt måling av alle linene, men en sammenligning for å oppdage større endringer. Forutsetter tilgang til produsentens linetabeller.

Full tilstandskontroll, komplett sjekk med rapport
Denne sjekken omfatter visuell sjekk av skjerm og liner for skader, porøsitetsmåling, kontroll av raisere for skader, kontroll av relativ trim med eventuell retrimming. En rapport med vurdering av gliderens tilstand er inkludert.

Bytte av liner og eventuelle sying av skader på skjerm kommer i tillegg på prisen.