Østavind på Voss

Forhold du bør være oppmerksom på når du flyr fra Hangurstoppen i østavind

Vinterflyving på Hangurstoppen

Vinter på Voss betyr ofte østavind. Da er Hangurstoppen ett av få flysteder på Vestlandet som kan fungere bra. Hovedstarten på Hangurstoppen vender mot nordøst og kan gi fine hangforhold om vinden er mellom nordøst og øst, og ikke er for sterk. Men selv om vindmåleren ved start sier ok vind, er det viktig å sjekke om høydevinden er sterk, så man ikke havner i trøbbel om man stiger litt, eller vindsituasjonen endrer seg noe. Det kan også være sterkere vind nede enn oppe, og noen ganger forskjellige vindretninger på start og på landing. Så det er ikke bare enkelt!

 

Turbulens langs fjellet

Før den nye gondolen blei bygget, brukte man ekspressheisen i Bavallen for å komme seg til start. Man landa på Ringheim, rett under start og kompiskjørte opp igjen til Bavallsheisen. All aktiviteten foregikk på østsiden av Hangurstoppen, på vindsiden. Men med den nye gondolen blei flymønsteret endra. Nå flyr man heller rundt fjellet og lander foran Fleischer hotell, med kort vei til innstig i gondolen igjen. Da flyr man delvis inn i lesiden av Hangurstoppen for å komme til landing. Legger man seg for tett på terrenget når man dreier rundt toppen, risikerer man synk og krevende turbulens-forhold.

Vind mellom øst og nordøst gir turbulent luft om du flyr for tett på terrenget rundt på sørsiden

"Er det så kraftig vind at småvinger henger, ville jeg vurdert å ikke fly rundt fjellet i det hele tatt, og heller topplanda eller landa på Ringheim, rett under start."

Hvor vid bue man må legge utenom terrenget er helt avhengig av vindstyrken, så det går ikke an å si noe eksakt avstand. Men er det så mye vind at det er hangforhold for paraglider, dvs 4-5 m/s på start, ville jeg holdt ekstra stor avstand til terrenget på veien rundt. En av grunnene til at PP2 ikke skal fly i mer enn 5 m/s er nettopp at turbulensnivået i rotor da begynner å bli betydelig (fare for innklapp). Er det så kraftig vind at småvinger henger, ville jeg vurdert å ikke fly rundt fjellet i det hele tatt, og heller topplanda eller landa på Ringheim, rett under start. For denne landingen ligger på losiden av fjellet.

Jeg har nylig satt opp ei vindpølse ved gamle hangurstarten, synlig fra gondolen på vei opp, og fra lufta om du flyr. Ved å sjekke denne får du en indikasjon på vindretning på sørsiden av fjellet. Peker vindpølsa langs fjellet eller nedover, er det tegn på å holde god avstand til terrenget her!

Le-termikk på sørsiden

Ut på våren og om sommeren på dager med god soloppvarming kan vinden stå inn på sørsiden mens det samtidig er vind fra nord eller øst på Hangurstoppen. Da er det termikken som driver varmlufta opp Hangurslia, i lesida. Dette gir spesielt krevende flyforhold, fordi vindretningen gjerne veksler hele tiden mellom termikkvind fra sør opp lia og turbulent hovedvind fra nord ned lia. Å fly under slike forhold innebærer stor risiko, og anbefales generelt ikke. Og husk at selv om noen flyr i sånne forhold, betyr det ikke nødvendigvis at du bør gjøre det!

skyernordavind
Ser du skyer som ligger over Voss sentrum, betyr det som regel nordavind i høyden.
termikknordavind
Ved nordavind vil termikken ofte følge terrenget til vinden trykker den utover. Er det blåtermikk, vil dette være vanskelig å oppdage.

Østavind på landing

Østavinden gir også turbulens på landing. Å lande på hovedlanding ved Minigolfen i østavind frarådes på det sterkeste. Det skal ikke mye vind til her før hele landingsområdet og et stykke utover vannet er turbulent og vanskelig. Innflyving over vannet i turbulens og synk kan lett føre til feilberegning og vannlanding.

På Fleischer-landingen vil Kulturhuset skape turbulens i østavind. Det er derfor lurt å holde god avstand til bygget og lande i den vestligste enden av landingen, foran de lave Fleischer-leiglighetene. Ved avflyving av høyde flyr jeg relativt tette 8-tall i vest-enden av landingen: ikke for langt ut over vannet eller for tett på bebyggelsen i lav høyde. Husk at situasjonen blir mer krevende jo sterkere vinden er. Blåser det 8-10 m/s østavind vil hele landingen garantert være rimelig turbulent og veldig risikabel å lande på.

"På Fleischer-landingen vil Kulturhuset skape turbulens i østavind. Det er derfor lurt å holde god avstand til bygget og lande i den vestligste enden av landingen"

Østavind gir turbulente forhold både på Fleiscer-landingen og på Prestegardslandet

Nordøst på landing - ekstra krevende

Den mest krevende vindsitasjonen på Fleischer-landingen er når det er en nord-komponent i vinden. Blåser vinden fra Fleischer mot vannet vil bebyggelsen skape turbulens på absolutt hele Fleischer-landingen. Sjekk vindpølsene! Er du så uheldig å være i lufta over Voss sentrum under sånne forhold, og du ikke når opp til landingen på Ringheim, kan det være et sikrere alternativ å lande på andre siden av vannet, på Grandane, de store grusflatene ved elveutløpet. Det forutsetter imidlertid lav vannstand for at disse skal være tilgjengelige. Så når du sjekker vind på landing før du drar opp for å fly bør du legge spesielt merke til om det er tegn til nordøstlig vind. Ikke stol 100% på værstasjonen på kulturhuset. Den kan også påvirkes av turbulensen og vise feil, eller sensor er feil.

Ofte vil en svak nordøstlig vind på start dreie rundt Hangurstoppen og bli svak og tilnærmet øst på Fleischer-landingen. Da kan det være ok å fly. Men blir vinden sterk kan nordøsten også slå ned på landing. Bruk da heller landingen på Ringheim. Dette gjelder også ved sterk østavind, for både speedrider og paraglider.

"Blåser vinden fra Fleischer mot vannet vil bebyggelsen skape turbulens på absolutt hele Fleischer-landingen"

Nordøstlig vind på Fleischer-landingen gir spesielt turbulente og krevende forhold. Land heller på Ringheim!