fletter du?

Enkelte fletter paragliderlinene for å hindre vase ved pakking av glideren. Dette er noe som blant annet kommer fra fallskjerm-miljøet, hvor fletting er ganske vanlig. Men er det egentlig så lurt?

 

Til speed- og paraglidere brukes liner av dyneema og aramid. De har hver sine fordeler og ulemper. Mens aramid er mest lengdestabil, har dyneema en tendens til å krympe. Det kan være uheldig hvis det betyr at glideren endrer trim (angrepsvinkel). Denne endringen kan skje så gravis over tid at den er vanskelig å oppdage for piloten.

Fuktighet og bøying av linene ser ut til å øke linekrympen. Det er ting som tyder på at bøyingen av linene ved fletting er uheldig. En forklaring er at hver gang en bunt med fiber (les: lina) bøyes, kan noen fiber hekte seg inn i hverandre. Jo flere fiber som hektes inn i hverandre, dess mer blir lina dradd sammen, og slik kan trolig gjentatt bøying føre til at lina blir kortere og kortere.

Jeg har sett eksempler på sterk linekrymp på noen speedglidere som har vært brukt på kurs hvor fletting var vanlig. Kursglidere blir som kjent brukt ganske røft, så hard bruk kan også være medvirkende. Mens A-stamlinene har mye belastning under flyving og forblir ganske uendret, hadde B- og C-stamlinene krympet hele 5-6 cm. Det utgjør ca 2% og er mye på ei line som er kun ca 250 cm! Se bilder under:

Bilde 1: Disse stamlinene skal være like lange når trimmeren er helt inne. Da skal knutene ligge likt. Forskjellene er opp til 5-6 cm!

Bilde 2: Trimmeren er nesten helt ute. Nå er glideren mere som den skal være med trimmeren helt inne!

Bilde 3: Trimmeren er nesten helt ute.

MERK:
– Flyr du med trimmeren helt inne (sakte fart) på denne speedglideren, flyr du saktere og med en del større angrepsvinkel enn du gjorde da den var ny.
– Slipper du ut trimmeren ut (maks fart), nærmer glideren seg trimmen den hadde på helt sakte fart da den var ny!

Konklusjon:
Fletting ser ut til å øke linekrympen på dyneemaliner. Mens A-linene som har mest belastning for en stor del strekkes ut igjen, vil B- og C-liner med mindre belastning forbli kortere, og føre til at glideren flyr saktere og med høyere angrepsvinkel enn da den var ny. Dette kan i værste fall føre til uønska og farlige flysituasjoner (steiling). Vær spesielt påpasselig med å ikke legge glideren til tørk med våte og sammenfletta liner.