har du løfta på borrelåsen?

Velcro, eller borrelås som er det norske navnet, er en smart oppfinnelse. Det er egentlig en etterligning fra naturen og blomsten borre, som sprer frøene sine med kroker som hekter seg i mennesker og dyr som passerer. Vår borrelås med plastkroker på den ene siden og løkker på den andre siden er en smart måte å holde ting sammen. Men brukt på nødskjermcontaineren kan bindingen bli for kraftig.

Min første nødskjerm tidlig på 90-tallet hang på utsiden av selen og var forma som en sylinder. Populært kalt ”kjekspakken”, på grunn av formen. Containeren var lukka med så mye borrelås at man omtrent måtte være bodybuilder for å klare å kaste den. Jeg slapp heldigvis å teste om jeg var sterk nok.

Seinere kom seler med nødskjermen innebygd i ryggen, men fremdeles noen ganger med så mye borrelås at folk ikke klarte å dra ut nødskjermen, og det blei utstedt sikkerhetsmeldinger på grunn av dette. I dag har man lært og bruker lite eller ingen borrelås. Men har man en sele med borrelås er det særlig to ting man skal være oppmerksom på: draretningen for å løsne den og hvor lenge den har vært montert.

Der det er mye borrelås er det ofte gunstig å dra løs i en vri- eller bend-bevegelse.

Vri eller bend for å separere

Griper mange kroker i løkkene, kan det være tungt å separere de to delene. Prøver man å dra ”rett opp”, altså separere 90 grader på delene, må alle krokene slippe samtidig, og det kreves ganske mye kraft. Prøver man å separere ved å dra ”horisontalt”, er kreftene så store at det er omtrent umulig å skille dem med håndmakt.

Det beste er om separasjonen starter i ene enden av borrelåsen og vandrer til den andre enden. Dreier det seg om et håndtak festa med borrelås, kan det bety at man bør vri eller bende den ene siden opp først.

 

Nødskjermhåndtak for froncontainer som festes med borrelås. Ofte best å vri for å løsne borrelåsen.

Hva kan man gjøre om det er for mye borrelås?

En måte å redusere borrelåsens festegrad er å skjære vekk en del av krokene med en skarp kniv. Bare pass på å ikke skjær vekk for mye. En annen måte er å blokkere en del av krokene ved å feste over et stykke løs borrelås med løkker. Da kan man lettere justere hvor mye av krokene man vil blokkere.

En del av krokene skåret vekk med en kniv
En del av krokene kan blokkeres med borrelås-motstykket med løkker

For å unngå at borrelåsen sitter for fast, bør du minst en gang i året skille den og trykke den lett sammen igjen.


Løfte på borrelåsen

Jo lenger borrelåsen er montert sammen, med litt trykk og bevegelse på stedet, dess flere kroker vil feste seg i løkkene. Resultatet er at det kan bli tyngre og tyngre å løsne den med tiden. Det som var passelig kraft kan etter “noen år” bli vanskelig når du sitter i selen.

For å unngå at borrelåsen sitter for fast, bør du minst en gang i året skille den og trykke den lett sammen igjen. Studer samtidig hvilken bevegelse som er gunstig for å separere borrelåsen.

I moderne seler er bruken av velcro er redusert til et minimum og nødskjermen oftest integrert på en mer elegant måte enn tidligere. Men en del seler er sensitive på trekk-retningen for nødskjermutløsning. Det kan gå på både frigjøring av nødskjermhåndtaket og hvordan man trekker nødskjermen ut av selen. Derfor anbefales alle å gjennomføre simulert nødskjermkast, sittende i normal posisjon i selen.