EN B-glidereN - DIN NESTE PARAGLIDER?

B-klassen er allround-paraglideren og den største og mest populære gliderkategorien. De fleste kjøper en B-glider som glider nummer to, som PP3 eller PP4, etter en periode under en elevglider. B-gliderene tilbyr bedre svingegenskaper og ytelse, samt litt større fart og glidetall, samtidig som flyegenskapene fremdeles er enkle og tilgivende. Men B-klassen er stor og spenner fra svært enkle glidere til sporty distanseglidere. Vi skiller gjerne mellom lav-B- og høy-B-glidere, der lav-B klassifiseres som progressjon/rekreasjons-glider mens høy-B klassifiseres som sport/distanse-glider.

Ta kontakt, så finner vi sammen akkurat den glideren som passer deg!

UPlogo
OzoneLogo
NovaLogo

Allround Lav-B

Allround Lav-B

Allround Lav-B

Allround Mid-B

Allround Lettvekt Lav-B

Allround Lett Lav-B

Allround Lettvekt Lav-B

Allround/XC Høy-B

Allround/XC Høy-B

Allround/XC Lettvekt Høy-B

Allround/XC Lettv. Høy-B

Allround/XC Lett Høy-B

Allround/XC Høy-B

Rush6 er Ozone sitt flaggskip i B-klassen, direkte utledet fra C-vingen Delta4. Sideforholdet er økt noe i forhold til 5-eren, og glideren er blitt mere leken i roll-planet. Det har gitt forbedret handling. Ozone lover at den i sammenlikningstester har vist bedre ytelser enn alle B-gliderene på markedet i dag, så alt liger til rette for at Rush6 blir en ny bestselger.

Lav-B: progressjon/rekreasjon
En lav-B-glider passer gjerne for piloter som flyr 20-50 timer per år, dvs for de aller fleste piloter i Norge. Du merker at ytelsene er bedre enn skolevingen, samtidig som den sikkerheten er ivaretatt og vingen er selvstabiliserende i de fleste ekstremsituasjoner, uten å kreve rask pilotinngripen (selv om det anbefales). Vingen ordner det meste selv, om du lar den! Klatre-egenskapen i termikken kan være på høyden med de fleste glidere. Også glidetallet kan være veldig bra. Det er først på glid i motvind man merker forskjellen i ytelse mot høyere klassifiserte glidere. Så om man ikke er utprega distansepilote og flyr krevende ruter med motvindslegg, vil en lav-B-glider passe for de aller fleste i hele sin flykarriere. Jeg har selv to lav-B-glidere jeg flyr og trives godt i og bruker til termikk- og distanseflyving på Voss. Typisk sideforhold for en lav-B-glider er ca 5,2.

Høy-B: progresjon/distanse
En høy-B-glider passer gjerne for aktive piloter som flyr mer enn 40-50 timer per år. Typisk for glidere i denne kategorien, er at det er lagt mere vekt på ytelser. Man ofrer litt passiv sikkerhet for litt mere ytelser, men fremdeles innenfor B-kategorien. Forskjell opp til en C-glider kan være liten. Gliderene skal fremdeles være selvstabiliserende innenfor testøvelsene, men gir mere tilbakemeldinger i lufta og krever kanskje litt mere korreksjoner for å flyes effektivt. Det litt tynnere profilet skjærer lufta reinere, og termikkegenskapene oppleves som bedre. Toppfart og glidetall, og særlig i motvind, er bedre. Dette er egenskaper distansepilotene setter pris på. Så flyr du mye distanse og samtidig ønsker brukbar passiv sikkerhet, er dette glideren for deg. Typisk sideforhold for en høy-B-glider er ca 5,6. Den er litt mere lanstrakt og smalere enn en lav-B-glider.